Viktor Kopasz / Stereotype

Z pražské Hellichovky se fotofestivalu zúčastní pedagog Viktor Kopasz. V rámci přednášek, které doplňují slavnostní zahájení festivalu dne 29. června svou fotografickou práci představí také osobně. Jeho výstava, která bude instalována v  jedné z galerií v přízemí budovy Muzea. Instalace autora nese název Stereotype.

Fotografická instalace „Stereotype“ se snaží přiblížit k tušenému zárodku
 každodenních monotónních činností, rozpoznat je – a tím i ukázat cestu z 
bezmyšlenkovitosti, na které se zakládá nadvláda stereotypů. Využívá při
tom nejen obrazu, ale i slov, při čemž volně přechází od jejich čistě
 grafické podoby až k náznakům různých možných významů. Právě schopnost
 slovních hříček a nadsázky totiž člověku podstatně oživuje jeho dny. 
Stereotype je tak zároveň intimní vzpourou proti všednosti.

stereotype_zidle1

Viktor Kopasz studoval školu užitého umění v Košicích. Od roku 1992 se přesunul za studiem na katedře fotografie pražské FAMU. Na jeho konci odjel na zahraniční stáž do Anglie, ale v současné době žije a pracuje v Praze. Od roku 1997 tento umělec realizoval řadu vlastních výstav jak u nás tak i například ve Finsku, Slovinsku či Polsku. V rámci kolektivních výstav byla jeho práce vystavena v rámci prestižních událostí jako je například Paris Photo.

Zdroj: www.kopasz.cz

Olga Vrbíková