Petri Juntunen / Dark Matters

unnamed (4)

Nejedná se o strach. Strach pochází z konkrétní, bezprostřední hrozby něčí existence. Strach je stručný, jasný a intenzivní. Je přesný.

Pojem uncanny má trochu jiný význam. Je utvářen pozvolna a zpochybňuje elementární zákony, na které jsme odjakživa zvyklí. Naše pojetí prostoru je zkreslováno, koncept času se bortí a morální základy, na kterých jsme vyrostli, se začínají potápět. Vše, co víme, se mění v to, co si myslíme, že víme, naše základní existence je zpochybňována. „Spolu se zánikem nadpřirozena nás pronásleduje minulost nás samotných a naší kultury, které jsme se zřekli,“ jak říká Hugh Haughton.

unnamed (2)

Kdo jsem, co nás obklopuje, kam jdeme a co leží za oním posledním prahem?

Německé slovo heimlich se dá volně přeložit jako útulný. Známý, povědomý. Podle Freudova popisu, pojem Unheimlich, v angličtině The Uncanny, je „něco, jehož hrůza nepochází z něčeho cizího, neznámého – naopak – z prapodivně povědomého, co ničí naši snahu se od něj oddělit“. Unheimlich by mělo zůstat skryté, tajemstvím, ale ve skutečnosti se prodralo na světlo. Je to špína naší mysli; nikam nezapadající záležitost.

Série Dark Matters obsahuje snímky ze samotného okraje světa, kde se odehrávají zvraty a přeměny. Tam, kde věci mají svět nejen tvořit, ale jsou pozvánkami do světů dalších, takových králičích nor. Do míst, kde neexistuje nic jiného než zlomky našeho vědomí, které se nikdy nespojí.

 

PETRI JUNTUNEN (Švédsko)

 

Studium:

Mural School of Photography

Photography (Aalto University of Arts, Design and Architecture; Helsinki, Finland)

 

Juntunen pochází ze Švédska, v současné době žije a pracuje v Helsinkách.

 

text Petri Juntunen

překlad Simona Lacinová