Pavel Baňka / Na okraji dne

banka„Na okraji dne“ je výběr z fotografií, který není samostatným projektem, ale je jakousi volnou improvizací, která má ve zúženém prostoru přiblížit široký záběr mé připravované knihy Essence. Spojujícím prvkem tohoto výběru je jakýsi průmět osobní existence do okolního prostoru. Možná také hledání zpětné rezonance právě mezi opuštěným prázdným prostorem a svou vlastní existencí, myslím tím skutečně tělesné bytí ve vlastnim těle. S ohledem na limity výstavního prostoru tento výběr obsahuje fotografie pouze ze tří rozsáhlých souborů – a to z INFINITY 1997-2000, MANSFIELD 2002 a ABSTRAKCE 1996-2012.

 

 

INFINITY – můj zatím asi nejznámější soubor velkoformátových fotografií krajin – přírodních reflexí a osobní kontemplace vznikl především během mých opakovaných cest na západní pobřeží USA, jmenovitě pobřeží Tichého oceánu ve státě Oregon. Jeho poslední část vznikla naopak v českých zemích, zejména pak v oblasti Českého středohoří a periferie Prahy.

Strop # XVIII, 2002

MANSFIELD – vznikl při mém pobytu (rezidenci) na University of Connecticut. Na rozdíl od Infinity byly zde fotografie inspirovány pamětí místa – opuštěných místností bývalé nemocnice pro dlouhodobě léčené pacinty v dětském a adolescentním věku.

Pavel Baňka, Abstrakce # XIV (okno), 2010

ABSTRAKCE – je soubor, který vzniká s velkými přestávkami v průběhu posledních dvou desetiletí. Pohybuje se na hraně mezi formální hrou a pokusy o záznamy vlastních nedefinovatelných pocitů. Je také pokusem o tvůrčí metodu blízkou malířským postupů s využitím ryze fotografických technik. V současné době navíc připomíná nostalgii mizejícího analogového média, neboť byl vytvořen bez zásahů počítačové postprodukce.