OTEVŘENÝ VÝBĚR VYSTAVUJÍCÍCH PRO 16. ROČNÍK

Fotofestal Moravská Třebová

Do 30.4.2015 přijímají Kulturní služby města Moravská Třebová a organizátoři projektu přihlášky zájemců o výstavy v negalerijních prostorách v rámci 16. ročníku fotofestivalu.

Výběr vystavujících umělců v místním Muzeu a renesančním zámku bývá v rámci události každoročně doplňován výstavami v dalších veřejně přístupných prostorách. Do výběru se může přihlásit jedinec i skupina. Zájemci nejsou limitování věkem, ani uměleckým vzděláním.

Podmínky přijmutí přihlášky:

– zaslání alespoň ukázky výstavního souboru dle vlastního výběru nebo celý soubor, který by měl být vystaven, je-li hotový. Ukázky mohou být autory zaslány elektronicky v náhledové kvalitě (ve formátu JPEG/PDF v maximální velikosti 1024 na delší straně).
– možnost zajistit vlastní instalaci i deinstalaci
– řádné vyplnění formuláře
– vyplněný formulář společně s přiloženým portfoliem prosím zašlete na fotofestivalmt@gmail.com

Seznam budov na které se otevřený výběr vztahuje:
Farní kaple v sousedství Muzea Moravská Třebová, Svitavská ul.
Městský úřad Moravská Třebová, náměstí. T.G.Masaryka – www.mtrebova.cz
Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká ul. – www.mtrebova.cz
Mázhaus Poštovka, Poštovní 1 – www.mazhaus.cz
Úřad práce města Moravská Třebová, Cihlářova ul. – http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/moravska_trebova
Restaurace Excalibur, Cihlářova ul. – www.excalibur-rp.cz

Půdorysy, ilustrační fotografie nebo rozměry si mohou zájemci vyžádat na kontaktu jindrichkos@gmail.com
PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ
Obecný kontakt: