Noora Sandgren / Fluid Garden

Noorasandgren_Fluid_garden_Finland 1 WEB head

Finská tvůrkyně Noora Sandgren vystudovala fotografii, výtvarnou výchovu, sociální vědu a psychologii v Helsinkách. Rozmanitost proudů se citelně prolnula i v souboru Fluid Garden, který letos představí na exibici Fotofestivalu Moravská Třebová. Podstata jejího uměleckého zájmu vychází z lidské povahy, hry a experimentu smíšených médií.

K Fluid Garden autorka uvedla:
Fluid garden se odehrává ve známé zahradě, která najednou nabídne novou vůni půdy, zvuky a neznámé cesty, na kterých se rostliny a hmyz dotknou vaší kůže a bodnou.Terén tam není povrchní, ale je plný zvědavosti a vlastního vlivu, kterým ovládá své hnutí a tělesný dech, který se stává jeho médiem. I jeden může vidět skrz všechny smysly – prsty mají oči, uši mají oči – to je snaha vidět za převrácené plochy, na kterých nastává posun od distancovaného diváka k splynutí.

Noorasandgren_Fluid_garden_Finland 1 WEB

Pochopení života jako performativní akce znamená vědomý vstup přímo do této krajiny. Okamžitý fyzický kontakt a ohmatání si terénu umožňuje vizím proudit do jejich potenciálu. Je to zkušenost tohoto toku, která mi umožňuje být jak vnímatel, tak příčina malířských stop ve fotografii. Happening mezi fotoaparátem, tělem, vhledem a vesmírem – souhra…. Hranice mezi malovanou a fotografovanou zkušeností je rozmazaná.

_MG_1350_1

Nová kategorie se může objevit tam, kde se imaginace vyvíjí a rozvíjí touhy. Stejně jako je všechno se i já snažím svou práci měnit. Objevit se může více vrstev, díky kterým zůstanou významy v pohybu.“