Michal Kalhous

Michal Kalhous web1

Michal Kalhous patří k stálicím české výtvarné scény. Jeho fotografická tvorba je vždy silně osobní, dokáže sdílet obecnější odpovědi, a přestože je spontánní, mimoděk nastoluje otázky, které mnohdy jiné ani nenapadnou. Jako centrální lze označit starost o své prostředí, rodinu, přátele a kraj, do kterého patří.

Rodák z Valašského Meziříčí vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2013 úspěšně obhájil doktorandskou práci na Fakultě umění a designu UJEP Ústí nad Labem. Působil jako vedoucí Galerie Šternberk a od roku 2006 vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde roku 2010 spoluzaložil samostatný ateliér tvůrčí fotografie.

Michal Kalhous web

Od roku 1995 připravil přes 20 samostatných výstav u nás i v zahraničí. Účastnil se významných skupinových přehlídek například v pražském Mánesu, Galerii hlavního města Prahy, Galerii Rudolfinum či Bienále fotografického a vizuálního umění v Liebe. Jeho dílo je zastoupené ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie Klatovy a Moravské galerie v Brně. Mimo to je činný i na poli aktivistického umění.