Ateliér Rudo Prekopa FAMU

“Osm studentů z ateliéru Katedry fotografie FAMU pod vedením Rudo Prekopa společně s ním vystavuje své práce, jejichž společným zadáním je “deník”.”

Tvorba Rudo Prekopa se již přes dvě desetiletí rozvíjí v několika základních liniích. V nich se pohybuje v rozmezí od střídmé a záměrně jednoduché skladby po složité spojování rozmanitých prvků a kombinování technických a uměleckých postupů. Jeho fotografie působí při své rafinovanosti naprosto přirozeně, všechny komponenty jsou citlivě vyváženy ve vztahu k celku. Přitom obsah úzce souvisí s formou. Každý cyklus má své téma, které se volně rozvíjí, až se jeho možnosti vyčerpají. Tím se však zase otevírají další cesty, všechna tvůrčí období na sebe přirozeně navazují. Základem Prekopovy práce je dokonale zvládnuté řemeslo, schopnost pracovat s plochou, prostorem, světly a stíny, s přípravou a naplněním kompozice. Příznačné je vrstvení různých významových rovin, přinášející výrazové bohatství.

 

—   Jiří Machalický

 

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU 1975 a patří tak mezi první katedry svého druhu nejen v Evropě , ale i na světě. Největší zásluhu na vzniku samostatné katedry fotografie, má nepochybně prof. Ján Šmok (1921-1997), který se také stal jejím prvním vedoucím. Funkce vedoucího katedry se vzdal v roce 1987. Poté katedru vedl Doc. J. Rajzík, od roku 1990 Prof. M. Vojtěchovský, od roku 2002, MgA. Jaroslav Bárta a od roku 2009 doc. Robert Silverio Ph.D.

 

Vystavují

Urška Savič,  Martin Atanasov, Mojmír Bureš, Tereza Křenová, Nina Šperanda, Marie Dvořáková, Veronika Durbáková, Ondřej Fišer